Cărți

Cărți apărute recent la Editura Jurnalul Literar

Nicolae Florescu – Vintilă Horia între “ieșirea din a exista și intrarea în a fi”
Cuprins Primele pagini

Nicolae Florescu – Mihail Sadoveanu între realitate și mit
Cuprins Indice de autori

Nicolae Florescu – Înapoi la Aristarc (Vol. II – Căderea în timp)
Cuprins

Alexandru Bidian – A fi sau a nu fi
Cuprins Precizări biografice și bibliografice

Nicolae Florescu – Înapoi la Aristarc (Vol. I – Rezistența prin cultură)

Cărți publicate la Editura Jurnalul Literar

Caete de dor – metafizică și poezie (vol. 1) (2000)
Caete de dor – metafizică și poezie (vol. 2) (2002)
Caete de dor – metafizică și poezie (vol. 3) (2003)

Alexandru Bidian – A fi sau a nu fi (2010)
Alexandru Busuioceanu – Caietele de miezul nopții (2001)
Alexandru Busuioceanu – Istoria literaturii române (1998)
Alexandru Busuioceanu – Un roman epistolar al exilului românesc (2003)
Alexandru Ciorănescu – Eminescu sub fiorul timpului (2000)

Bujor Nedelcovici – Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat (2003)

C.G. Jung – În lumea arhetipurilor (1994)
Constantin Amăriuței – Eminescu sau lumea ca substanță poetică (2000)
Constantin Noica – Istoricitate și eternitate (1989)
Cornel Regman – Reflexii și reflexe (1997)
Cornelia Ștefănescu – G. Călinescu sau “seriozitatea glumei estetice” (1996)
Cornelia Ștefănescu – Traiectorii (2003)
Crișan V. Mușețeanu – Caniculă asupra Prusiei (2004)
Crișan V. Mușețeanu – Destinul geometric (2005)
Crișan V. Mușețeanu – Strigătul (2003)
Crisula Ștefănescu – Ana și Satana (1999)
Crisula Ștefănescu – Între admirație și iubire (2000)
Crisula Ștefănescu – Vraja orei (1998)

Diana Cristev – Idei și rituri funerare în lumea greco-romană (2002)
Dorina Grăsoiu – Caragiale în presa vremii (2002)
Dumitru Corbea – Fabule (2000)

Emil Cioran – Razne (1995)
Eugen Ionescu – Elegii pentru ființe mici (1990)
Eugen Papadima – Psihanaliză și psihoterapie psihanalitică (2001)

G. Călinescu – Aproape de Elada (1985)
Gabriele D’Annunzio – Poeme (1997)
Gheorghe Grigurcu – E. Lovinescu între continuatori și uzurpatori (1997)
Giosue Carduci; Giacomo Leopardi; Giovanni Pascoli – Poeme (1997)
Grigore Popa – Jurnal metafizic (1998)

Horia Stamatu – Ego Zenovius… (2001)
Hortensia Papadat-Bengescu – Arabescul amintirii (1986)
Hortensia Papadat-Bengescu – Omul care a trecut (1991)

Ileana Corbea – Lecturi tardive (2008)
Ileana Corbea; Nicolae Florescu – Resemnarea cavalerilor (2002)
Ilie Mihalcea – Nevoia de neuitare (2002)
Iordache Golescu – Istorioare (1998)

Jean Laplanche – Seducția originară (1996)

Leontin Jean Constantinescu – Chestiunea Transilvaniei (1997)
Leontin Jean Constantinescu – Jurnal (1998)
Leontin Jean Constantinescu – România între seceră și ciocan (2005)

Marc Augé – Religie și antropologie (1995)
Martin Heidegger – Timp și ființă (1995)
Mihai Eminescu – Lumină de lună (Lumière de lune) (2000)
Mihai Niculescu – Omul și pămîntul românesc în lumina literaturii noastre (2000)
Mihail Romniceanu – Zece luni în Guvernul Groza (2003)
Mircea Eliade – Aristocrația solilocvială a dialogului (vol. I) (2000)
Mircea Eliade – Contribuții la filosofia renașterii (1984)
Mircea Eliade – Dubla existență a lui Spiridon V. Vădastra (2000)
Mircea Eliade – Erotica mistică în Bengal (1994)
Mircea Eliade – Morfologia religiilor (1993)
Mircea Eliade – Psihologia meditației indiene (1992)
Mircea Eliade – Viață nouă (1999)
Mircea Handoca – MIRCEA ELIADE – Biobibliografie (vol. I) (1997)
Mircea Handoca – MIRCEA ELIADE – Biobibliografie (vol. II) (1998)
Mircea Popescu – Istoria literaturii române (2001)

N.I. Herescu – Agonie fără moarte (vol. I) (1998)
N.I. Herescu – Agonie fără moarte (vol. II) (1999)
N.I. Herescu – Dreptul la adevăr (2004)
N.I. Herescu – Istoria literaturii latine (vol. I) (2003)
Nicolae Adam – Cum nu murim niciodată (2007)
Nicolae Adam – Judecata aceea (2004)
Nicolae Corneanu, Mitropolit – Pe firul vremii (2000)
Nicolae Florescu – Divagațiuni cu Anton Holban (2001)
Nicolae Florescu – Înapoi la Aristarc (vol. I – Rezistența prin cultură) (2009)
Nicolae Florescu – Înapoi la Aristarc (vol. II – Căderea în timp) (2010)
Nicolae Florescu – Întoarcerea proscrișilor (1998)
Nicolae Florescu – Istoriografia literaturii române vechi (vol. I) (1996)
Nicolae Florescu – Menirea pribegilor (2003)
Nicolae Florescu – Mihail Sadoveanu între realitate și mit (2011)
Nicolae Florescu – Nicolae Cartojan regăsind calea spre Padova (2001)
Nicolae Florescu – Noi, cei din pădure! (2000)
Nicolae Florescu – Vintilă Horia între “ieșirea din a exista și intrarea în a fi”
Nicolae Rădescu – Corespondența secretă a exilului (vol. I) (2000)
Nicolae Rădescu – Corespondența secretă a exilului (vol. II) (2001)
Nicolae Rădescu – Corespondența secretă a exilului (vol. III) (2002)
Nicolae Rădescu – Munca forțată în România (2000)
Nicolae Stroescu-Stînișoară – În zodia exilului (1994)
Nicolae Stroescu-Stînișoară – La răscruce (1996)
Nicu Caranica – Cartea anilor (2000)
Nicu Caranica – Chemarea marea (2000)
Nicu Caranica – Un Esculap al sufletului românesc (1997)

Octav Șuluțiu – Ambigen (1992)
Octavian Vuia – Aducere-aminte (vol. I) (2002)
Octavian Vuia – Aducere-aminte (vol. II) (2005)
Octavian Vuia – Întoarcerea lui Zamolxe (2000)
Octavian Vuia – Regăsirea în Pascal și alte “analize” heideggeriene (1997)
Oliviu Beldeanu – Memorial anticomunist din închisoare (1999)
Ovidiu Lupaș – Obiectul și Metoda unei estetici științifice (2003)

Pamfil Șeicaru – Vulpea roșcată (1996)
Paul Goma – Basarabia (2002)
Paul Miron – În corespondență cu Horia Stamatu (2007)
Pavel Chihaia – Fața cernită a libertății (1991)
Pavel Chihaia – Legendele unei lumi posibile (2000)
Petru Manoliu – Io, Ștefan Voievod (2005)

Radu Drăgan – Meteorologice (2008)
Radu Drăgan – Muntele înflorit (1998)
Radu Enescu – Istoria analitică a gîndirii grecești (1999)
Ramiro Ortiz; Ninca Façon – Carteggio – Corespondență (2007)
Remus Radina – Testamentul din morgă (2008)
René Eucher – Hoinar în veac (2003)

Sigmund Freud – Cazul Dora (1994)
Sigmund Freud – Micul Hans (1995)
Sorana Gurian – Ochiurile rețelei (I) (2002)
Sorana Gurian – Ochiurile rețelei (II) (2003)

Theodor Cazaban – Eseuri și cronici literare (2002)
Theodor Scorțescu – Magie albă (2000)
Titu Popescu – Convorbiri despre exil și literatură (2001)
Titu Popescu – După zece ani (2004)
Tobie Nathan – Sperma diavolului (1999)

Vasile Băncilă – Portrete și semnificații (1987)
Vasile Voiculescu – Toiagul minunilor (1991)
Vintilă Horia – A murit un sfînt… (2000)
Vintilă Horia – Introducere în istoria filosofiei românești moderne (1999)
Vintilă Horia – Sfîrșit de exil (2001)
Vintilă Horia – Suflete cu umbră pe pămînt (2004)
Vladimir Marinov – Figuri ale crimei la Dostoievski (1993)

Notă: Lista poate omite unele cărți apărute în timp la Editura Jurnalul Literar.